Taganrog TANTK G.M. Beriev adındaki tesisi için otoklavlar

Taganrog TANTK G.M. Beriev adındaki tesisi için otoklavlar

Taganrog TANTK G.M. Beriev adındaki tesisi için otoklavlar

Rota: Köstence limanı (Romanya) – Taganrog limanı
Yapılan işin açıklanması:

  • çok kısıtlı süre (24 saat) içinde nehir teknelerinden aktarma
  • deniz mavnaların hazırlanması
  • kargo yerleştirme yerlerinin imalatı ve yerleştirilmesi
  • Ayrıntılı planlama ve yük yükleme, sabitleme, desteklerin kuruluma ve yere inmeden kargonun boşaltma projelerinin Kayıt ve Tasarım kurumlarıyla ön anlaşmasının ve onaylanmasının yapılması
  • Taganrog şehrine nakliye
  • kargo indirme yerinde limanın büyütülmesi,
  • kargo boşaltmanın konsalidasyonu

Toplam her biri 100 – 150 ton ağırlığında olmak üzere 7 adet otoklav nakliyesi yapılmıştır.